środa, 22 lutego 2017

Ważna informacja

 W związku z tym, że dnia 20 marca - w poniedziałek-  jest Walne Zebranie Członków
GUTW
bardzo prosimy starostów sekcji:
j. niemieckiego
malarstwa
gimnastyki
których zajęcia odbywają się w poniedziałek,  o przeniesienie zajęć tych na inny
termin.
Proszę uzgodnić terminy  z wykładowcami i instruktorami i podać zmiany do ogólnej
wiadomości dla członków poszczególnych sekcji.

wiceprezes GUTW U. Łacny

Walne Zebranie


UWAGA!!!!!!!!!!!!!
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków GUTW ustalamy
na dzień
20 marca 2017 r.
Termin i miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków GUTW
20 marca ( poniedziałek) 2017 r. godz. 10.00
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Gryfinie
przy ul. Sprzymierzonych 4
- I termin ,
w razie brak kworum
II termin 20 marca 2017 r. godz. 10.30
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
Proponowany porządek obrad
Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego
Zebrania Członków Stowarzyszenia GUTW
zwołanego na dzień 20. 03. 2017r .:
1. Rozpoczęcie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Sprawdzenie kworum.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej
(część sprawozdawcza)
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia
podczas 3-letniej kadencji
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2016 r.-
i całą kadencję
10. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej dot. działalności zarządu w 2016r.
i całą kadencję
11. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego
i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2016 i całą kadencję.
12. Przedstawienie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium
członkom zarządu stowarzyszenia za rok 2016 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
(wolne wnioski i dyskusja)
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu
15.Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej
16. Wolne wnioski
17. Przedstawienie przez nowy zarząd planu działań Stowarzyszenia GUTW
na rok 2016/2017

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia GUTW

Urszula Kwietniewska- Łacny wiceprezes GUTW

środa, 8 lutego 2017

,,Nowa na wiosnę"


,,Nowa" na wiosnę

Zdrowy sposób na życie

,,Zdrowy sposób na życie"
- tak brzmi tytuł wykładu
Pani mgr inż. Agnieszki Kwiatkowskiej - eksperta w redukcji żywieniowej
Wykład w dniu 14 lutego 2017 r. godz. 10.00-12.00,
sala Starostwa przy. ul. Sprzymierzonych 4
Serdecznie zapraszamy


Zdjęcie użytkownika Urszula Łacny.Jesteśmy siecią Centrów Dietetycznych, a naszą misją jest reedukacja żywieniowa. Rolą naszych dietetyków jest przede wszystkim przekazywanie zasad prawidłowego i zdrowego odżywania.
Pomagamy ludziom na całym świecie w walce z nadwagą. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych specjalistów stwarzamy optymalne warunki dla każdego, kto pragnie osiągnąć oraz utrzymać prawidłową wagę ciała i wprowadzić do swego życia zdrowe nawyki żywieniowe.
W naszym Centrum Dietetycznym każdy znajdzie to, czego szuka – fachową poradę w zakresie żywienia, wsparcie i kompleksową opiekę dietetyka podczas całej kuracji, a także indywidualnie dobrany plan żywieniowy (dopasowany do trybu życia) oraz naturalne suplementy wspomagające kurację.