Historia uniwersytetuRys historyczny


Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w r. 2010 .Inicjatorem i organizatorem uniwersytetu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Do współpracy przy organizacji uniwersytetu pozyskano wiele osób i instytucji, którym spodobała się ta idea .
Patronat naukowy nad uniwersytetem objął Uniwersytet Szczeciński. Do współorganizacji przystąpił Gryfiński Dom Kultury. Pomocy udzieliły również inne instytucje , w tym Urząd Miasta i Gminy Gryfino. W realizacji programu uniwersytet współpracuje z innymi instytucjami funkcjonującymi w Gryfinie , ze środowiskiem kultury, szkołami , placówkami służby zdrowia.
W pierwszym roku funkcjonowania uniwersytet liczył 50 osób. Podstawowymi formami pracy były wykłady odbywające się dwa razy w miesiącu, gimnastyka usprawniająca, wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
Z roku na rok uniwersytet rozwijał się zarówno pod względem liczby form pracy oraz liczby uczestników. Obecnie uniwersytet liczy ok. 170 osób.
Słuchacze mają do wyboru wykłady audytoryjne z różnych dziedzin wiedzy, wykłady i seminaria z historii , wiedzy o regionie, literatury i psychologii.


Wszyscy słuchacze chętnie uczestniczą w warsztatach sprawnościowych/ gimnastyka i basen/, uczą się języków obcych, obsługi komputera i korzystania z Internetu, uprawiają Nordick Valking. Funkcjonują sekcje zainteresowań- malarska , florystyczna, fotograficzna, taneczna, teatralna, komputerowa, turystyczna, plastyczna, rękodzieło artystyczne, nauka języków obcych, rytmy tybetańskie
Tradycją uniwersytetu są wycieczki krajowe i zagraniczne, rajdy turystyczne, wyjazdy do teatru, opery i filharmonii, spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pikniki wiosenne.
Uniwersytet funkcjonuje jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną.

Pracami uniwersytetu kieruje prezes Krystyna Knop przy pomocy Zarządu Stowarzyszenia.


Księgowość nieodpłatnie prowadzi koleżanka Jadwiga Rogaczewska.
Biuro prowadzone jest w drodze wolontariatu przez : Marię Grygiel, Irenę Skórską, Agnieszkę Rucińską, Irenę Lewandowską i Krystynę Piotrowską.W uniwersytecie funkcjonuje Rada Słuchaczy.
Działalność uniwersytetu finansowana jest ze składek słuchaczy i środków , darowizn sponsorów oraz pozyskiwanych w drodze konkursów.
Stronę internetową GUTW prowadzi Urszula Kwietniewska-Łacny we współpracy z Grażyną Czosnowską.

Nie zatrudniamy pracowników etatowych. Wszyscy pracują jako wolontariusze.

Siedziba nasza, która otrzymaliśmy nieodpłatnie od miasta- płacimy jedynie za media, mieści się w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 1 ( budynek dworca PKP).


Sponsorami i naszymi sprzymierzeńcami są:

1. Urząd Miasta i Gminy Gryfino
2. Starostwo Powiatowe w Gryfinie
3. Gryfiński Dom Kultury
4. Biblioteka Publiczna Gryfino
5. Centrum Laguna w Gryfinie
6. Bank Gospodarki Żywnościowej oddział w Gryfinie
7. Pałacyk pod Lwami
8. Forte-audiologia , aparaty słuchowe Gryfino

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz