Rada Słuchaczy

Przewodnicząca Rady Słuchaczy - Ewa Hellar
Zastępca Przewodniczącej Rady Słuchaczy -  Barbara Kubieniec
Sekretarz Rady Słuchaczy  - Zofia Prałat

Członkowie Rady Słuchaczy :

1.Izabela Bigielmajer - starosta ( j. angielski - grupa I)
2.Halina Wesołowska   - starosta (j. angielski  - grupa II )
3. Ewa Hellar - starosta ( j. niemiecki )
6. Teresa Rogowska -starosta (gimnastyka usprawniająca grupaI)
7. Halina Mróz - starosta (gimnastyka usprawniająca grupa II)
8. Barbara Kubieniec - starosta (gimnastyka usprawniająca grupa III)
9.Paulina Nowak - starosta (brydż)
10.Teresa Glińska - starosta ( sekcja teatralna)
11.Teresa Kucharska -  starosta (sekcja kulturalna)
12.Irena Lewandowska -  starosta (sekcja florystyczna)
13.Zofia Prałat - starosta ( sekcja taneczna)
14. Barbara Dąbrowska - starosta ( sekcja Nordic Walking)
15.Magdalena Bidzińska - starosta (sekcja fotograficzna)
16.Dorota Klonowska - starosta (sekcja plastyczna)
17. Teresa Głowacka - starosta (sekcja turystyczna)
18. Krystyna Rucińska  - starosta (sekcja komputerowa)
19. Grażyna Czosnowska - starosta ( sekcja DKF)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz