Zarząd i Komisja rewizyjna

Prezes – Krystyna Knop
V-ce Prezes – Urszula Kwietniewska - Łacny
Skarbnik – Weronika Sozańska
Sekretarz - Józef Satanowski
Członek Zarządu - Krystyna Padiasek
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Joanna Rossa
Z - ca przewodniczącej - Paulina Nowak
Członek - Bożena Górak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz