Zarząd i Komisja rewizyjna

Prezes – Krystyna Knop
V-ce Prezes – Urszula Kwietniewska - Łacny
Skarbnik – Halina Stępień-Matuszak
Sekretarz - Teresa Głowacka
Członek Zarządu - Czesława Tuszyńska
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Halina Tomczewska
Z - ca przewodniczącej - Weronika Sozańska
Członek - Maria Czerwiec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz