poniedziałek, 8 lutego 2016

,,Klasyczne dzieła mistrzów",,Klasyczne dzieła mistrzów"

Przypominam !!!!!!!
Kto jest zapisany na listę do oglądania i słuchania
,,KLASYCZNYCH DZIEŁ MISTRZÓW"
CAL 19 i 26 lutego, godz. 14.00- 17.00
,,Trawiata" - Giuseppe Verdiego,
,,Cyrulik sywilski"- Gioacchina Rossiniego
Przypominamy i ZAPRASZAMY
Po obejrzeniu i wysłuchaniu wypełniamy ankiety
                                         ,,Trawiata" - Giuseppe Verdiego,
                               ,,Cyrulik sywilski"- Gioacchina Rossiniego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz