czwartek, 8 września 2016

Bezpłatne porady prawneWARTO WIEDZIEĆ !
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje w całej Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255). W skali całego kraju działają punkty, w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna, m.in. przez adwokatów i radców prawnych.


Z nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą, mogą skorzystać mieszkańcy:
- którym, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec nich w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
-posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny,
-którzy uzyskali zaświadczenie, o jakim mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
-posiadającym ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
-którzy nie ukończyli 26 lat lub ukończyli 65 lat,
-którzy w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.
Aby uzyskać darmową pomoc prawną zainteresowana osoba musi przedstawić określony dokument, na podstawie którego będzie jej udzielana porada prawna.
Wiesława Borczyk
Prezes Zarządu
wraz z Zespołem Federacji UTW.
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie gryfińskim w 2016 r.
1. Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok.
nr 3) piątek w godz. 12.15-16.15 radca prawny
2. Chojna, ul. Dworcowa 1 (parter, siedziba Ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych) poniedziałek w godz. 13.30 - 17.30 od 8 lutego 2016 r.
wtorek w godz. 13.30 - 17.30 od 9 lutego 2016 r.
środa w godz. 13.30 - 17.30
czwartek w godz. 13.30 - 17.30 radca prawny lub adwokat
3. Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 
wtorek w godz. 14.00-18.00
środa w godz. 13.30-17.30
czwartek w godz. 13.30-17.30
piątek w godz. 13.30-17.30 radca prawny lub adwokat
4. Gryfino, ul. 11 Listopada 16d (siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6) 
poniedziałek w godz. 12.00-16.00
czwartek w godz. 12.15-16.15 radca prawny lub adwokat
5. Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 11) piątek w godz. 8.00 - 12.00 radca prawny
6. Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) poniedziałek w godz. 15.00-19.00 adwokat
7. Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali Widowiskowo-Sportowej) wtorek w godz. 14.00-18.00 adwokat
8. Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 2) środa w godz. 9.00 - 13.00 radca prawny
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
prawa ubezpieczeń społecznych,
prawa rodzinnego,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Informacje na temat darmowej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim można uzyskać pod numerem telefonu 
91 404 5000 wew. 212 lub 228.
Informacje 04-01-16
info

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz