sobota, 19 listopada 2016

Co w najbliższym czasie


Przypominajka
23.11.16. - godz. 10.00 wykład z historii- Generał Haller i Błękitna Armia -
Prof. Henryk Walczak US-
Sala obrad- Starostwo ul. Sprzymierzonych 4
Po wykładzie około godz. 12.00 w Biurze GUTW spotkanie Rady Starostów

Do dnia dzisiejszego 35 osób nie uiściło opłat czesnego .
Działając na podstawie Statutu, paragraf 22 pkt 8,
Walne Zebranie Członków postanowiło:
,,opłatę czesnego uiszczamy jednorazowo za rok akademicki w terminie do
dnia 15 listopada.
W przypadku nieuregulowania wpłaty w w/w terminie, nie uczestniczymy
w imprezach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

26.11. 16 - godz. 19.00 środa- - Filharmonia - wyjazd godz.17.45
,,Biedronka" ul. Sportowa i 2 x przy ul. Krasińskiego
3 grudnia w TVP Szczecin o 12.00 mamy spotkanie świąteczne w Telewizyjnym
,,Klubie Srebrnego Włosa", na które Państwa serdecznie zapraszamy!
Będą kolędy, słodki poczęstunek i fajni eksperci m.in.dietetyczka, coach, artyści
(zapisy jeszcze w poniedziałek - 21. 11. 16 r.)
jest już chętnych 30 osób- będziemy załatwiać transport, oczywiście za niewielką
opłatą.
4.12.16 - wyjazd do Teatru Polskiego Czarny Kot Rudy na ,,Jesiennik salonowy" ,
godz. 19.00
Wyjazd 17.45 - Przystanki ,,Biedronka" ul. Sportowa, oraz dwa przystanki
przy ul. Krasińskiego
6.12.16 - godz. 16.00-20.00- ostatni ,,Obiad Czwartkowy we Wtorek" -
,,Arkadia" - ,,Hrabina i róże".
Iście królewskie wydarzenie. Program artystyczny. Stroje lub dodatki hrabiowskie,
królewskie lub tylko róża czy róż.
Oczywiście nieobowiązkowe.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy

28.12. 16. - Spotkanie słuchaczy noworoczne w Zajazd- ,,Saga" Pniewo

Do dnia 30 listopada przyjmujemy prace malarskie i fotograficzne na ogłoszony w
czerwcu br., konkurs ,,Kolory miasta-Gryfino"
(format prac A3, -prace oprawione i podpisane hasłem, -nazwisko w zamkniętej
kopercie)

Słuchacz GUTW za okazaniem ważnej legitymacji słuchacza, może korzystać
z basenu ,,Laguna"po promocyjnych cenach
- 9 zł brutto /1 godz. korzystania z usług basenowych w dni powszednie tygodnia
od 7.00 do 22.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz