niedziela, 17 kwietnia 2016

Walne zebranie człoków

Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków GUTW

   Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu

                                  Członków Stowarzyszenia

2016.03.31
Zarząd Stowarzyszenia  Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfinie  zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016r. (czwartek) w Klubie Nauczyciela przy ul. T. Kościuszki 17 o godzinie 10.00


 I Termin: 28.04.2016 r. , godz. 10.00
w przypadku braku kworum 
 II Termin - 28.04.2016, godzina 10.30

Zapraszamy

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28.04.2016r.
 I Termin
w przypadku braku kworum zapraszamy na II Termin - 
28.04.2016, godzina 10.30
1. Rozpoczęcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2015r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015r.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2015r. 
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2015. 
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie. 
(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
12. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
13. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2016. 
14. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków. 

Serdecznie zapraszamy Zarząd Stowarzyszenia GUTW


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz