środa, 31 maja 2017

Przyszłość gryfińskiego nabrzeża

Przy Tawernie rozprawiano o przyszłości nabrzeżahttp://egryfino.pl/artykul/przy-tawernie-rozprawiano-o-przyszlosci-nabrzerza
Po raz kolejny mieszkańcy mogli uczestniczyć w rozmowach nt. kształtu gryfińskiego nabrzeża
W miniony poniedziałek, 29 maja, przy Tawernie odbyło się kolejne spotkanie mające na celu planowanie rozwoju nabrzeża.
- Spotkaliśmy się z przedstawicielkami firmy, która na nasze zlecenie opracuje nowy plan miejscowy terenu przy gryfińskim nabrzeżu. Choć na spotkaniu zjawiło się tylko kilkoro mieszkańców, to dyskusja była bardzo ciekawa - relacjonował wiceburmistrz Tomasz Miler. To trzeci element drugiego etapu konsultacji społecznych. Wcześniej podczas majówki prowadziliśmy działania interaktywne przy makiecie, a jeszcze wcześniej odbyły się spotkania fokusowe. Przed nami czerwcowe spotkanie, podczas którego sięgniemy po narzędzie spaceru badawczego. Będzie to właściwie rejs badawczy, bowiem spojrzymy na nabrzeże i całe Gryfino od strony rzeki - dodał.
Działania te finansowane są w całości z grantu, który magistrat otrzymał w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”. Z niego sfinansowano dodatkowe wyposażenie budynku Tawerny, który będzie regularnym miejscem spotkań z mieszkańcami. Tworzenie nowego planu miejscowego ma się odbywać z bardzo dużym udziałem mieszkańców.
- Rozmawialiśmy o tym, jak kilkadziesiąt lat temu funkcjonowało nabrzeże i jakie funkcje powinny znaleźć się na kwartałach w przyszłości. Jednym z głównych wniosków jest utrzymanie tam funkcji publicznej, budowa sali widowiskowej. Takiej, w której można wyświetlić film, zorganizować spektakl, występ czy koncert. Powinna ona również móc służyć jako miejsce spotkań większej grupy mieszkańców, ewentualnie z funkcją konferencyjną. W ramach uzupełnienia padały postulaty większego wykorzystania istniejących budynków Tawerny i Rybakówki, tak aby w ich pustych dziś pokojach mogły odbywać się np. zajęcia edukacyjne. Długo rozmawialiśmy o rynku i jego szansach na rozwój. Tutaj także wszyscy byliśmy dość zgodni: należy stawiać na sprzedaż produktów miejscowych (warzyw i owoców z produkcji ekologicznej, przetworów od lokalnych producentów, kwiaty czy rękodzieło). Pytania, które pozostały otwarte, to te dotyczące liczby miejsc parkingowych czy funkcji komercyjnej (usługowo-mieszkaniowej) - podsumował spotkanie T. Miler.

red

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz